FANDOM


Favicon.ico(kích thước tập tin: 1 kB, kiểu MIME: image/vnd.microsoft.icon)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện10:21, ngày 20 tháng 12 năm 2015 (1 kB)YoshiiXD (tường | đóng góp)
11:03, ngày 18 tháng 12 năm 2015 (1 kB)YoshiiXD (tường | đóng góp)
16:15, ngày 9 tháng 8 năm 2015 (6 kB)YoshiiXD (tường | đóng góp)
16:03, ngày 9 tháng 8 năm 2015 (1 kB)YoshiiXD (tường | đóng góp)
11:30, ngày 3 tháng 8 năm 2015 (1 kB)YoshiiXD (tường | đóng góp)