Aikatsu Việt Nam Wiki
Advertisement

[[Tập_tin:Tập tin:Ví dụ.jpg[[Tập_tin:

Ví dụ.jpg

[[Tập_tin:

Ví dụ.jpg]]]]]]

981886088e621f72479ded7d8ac71c3f.jpg
Srsumirereg.png


Trival Cung hoàng đạo của cô là Thiên bình Món ăn cô yêu thích là trà và nho.........

Advertisement