FANDOM

Lady Topaz

biệt danh Lilia Trần

  • Tôi sống tại Hanoi
  • Nghề nghiệp của tôi là Student
  • Tôi là Female