Aikatsu Việt Nam Wiki
Advertisement
Các coord mới sẽ xuất hiện trong game.

Đây là trang thể hiện danh sách Photos thuộc tựa game Aikatsu! Photo on Stage!!

Photo ở trang này được sắp xếp theo độ hiếm. Có 4 loại Photo :

  • Normal (N)
  • Rare (R)
  • Super Rare (SR)
  • Premium Rare (PR)

Click vào hình để có thể xem với chất lượng tốt hơn.

Thông tin chi tiết về các số liệu của Photo như Skill, Special Appeal,.. sẽ được cập nhật chi tiết ở danh sách Photo của từng nhân vật trong trang nhân vật. Các photo được dress up sẽ có số thứ tụ là x+ - trong đó x là số thứ tự của photo đó. Riêng các photo thuộc loại N và R (sẽ có ngoại lệ) thì sẽ không có số thứ tự x+

Số thứ tự được sử dụng ở đây dựa vào trình tự ra mắt của Photo, không liên quan đến mã số Photo.

Normal

Normal
STT Card Nhân vật - Tên card Brand Aura Loại

Rare

Rare
STT Card Nhân vật - Tên card Brand Aura Loại

Super Rare

Super Rare
STT Card Nhân vật - Tên card Brand Aura Loại
1 150px "Macaron Time"Hoshimiya Ichigo Angely Sugar Angel Arrow Cute
2 150px "Night of the Ageha"Shibuki Ran Spicy Ageha Butterfly Flip Sexy

 

3 150px Toudou Yurikia LoLi GoThiC Clock Circus Cool
4 150px Hikami Sumire LoLi GoThiC Clock Circus Cool

Premium Rare

Premium Rare
STT Card Nhân vật - Tên card Brand Aura Loại
1 [[{{{Card}}}|150px]] [] Hoshimiya Ichigo Angely Sugar 1875 Cute
2 Aoi PR 1.png Kiriya Aoi Futuring Girl 1881 Cool
2+ Aoi-pr-001-b.jpg Kiriya Aoi Futuring Girl {{{Aura}}} {{{Loại}}}
3 [[{{{Card}}}|150px]] Shibuki Ran {{{Brand}}} 1870 Sexy
4 [[{{{Card}}}|150px]] Oozora Akari {{{Brand}}} 1865 {{{Loại}}}
5 [[{{{Card}}}|150px]] {{{Nhân vật}}} {{{Brand}}} 1860 {{{Loại}}}
6 [[{{{Card}}}|150px]] {{{Nhân vật}}} {{{Brand}}} 1823 {{{Loại}}}
7 [[{{{Card}}}|150px]] {{{Nhân vật}}} {{{Brand}}} 1873 {{{Loại}}}


__KHÔNGSỬAMỤC__

{{{STT}}} [[{{{Card}}}|150px]] {{{Nhân vật}}} {{{Brand}}} {{{Aura}}} {{{Loại}}}
Advertisement