Thích ai hơn

m.n chọn ai vậy???ai đẹp hơn ai xinh hơn